Szekciók

A Symposium délutánján idén 8 tematikus szekcióban várjuk az érdeklődőket a T-Systems Magyarország és a partneri ökoszisztémájához kapcsolódó vállalatok szakértői előadásaival. Az egyes szekciók fókuszába idén azokat a megoldásokat helyezzük, amelyek meghatározzák egy-egy vállalat versenyképességét és működésének hatékonyságát, de bemutatjuk a jelen és a jövő leginkább meghatározó technológiai trendjeit is.

Ipar szekció

Az infokommunikációs technológiák egyre gyorsuló fejlődése gyökeresen és globálisan megváltoztatja hétköznapi szokásainkat, átalakítja igényeinket. Ez a fejlődés a gyártásban és a logisztikában is egyre nagyobb szerephez jut. Az Ipar szekcióban a tipikusan szűk keresztmetszetnek számító témákra helyezzük a hangsúlyt, úgymint az objektív teljesítménymérés, a karbantartás-ütemezés, az optimális gyártásitétel-nagyság vagy éppen az ostorcsapás-effektus.

 

Államigazgatás, állami nagyvállalatok szekció

Digitális állampolgárság, tervek a digitális állami valuták bevezetésére – ezek a szavak nem egy Hugo-díjas sci-fi-novella részletei, hanem mindennapjaink és a közeljövő szerves részei. Ebben a digitális transzformációban nemcsak az informatika szerepe változott meg, hanem felnőtt egy digitális nemzedék, amelynek teljesen mások a szolgáltatásokkal és azok digitalizációjával kapcsolatos elvárásai. Ebben a dinamikusan változó térben milyen kihívások, megoldások és új szolgáltatások jelentek meg stratégia szinten, illetve a  gyakorlatban? Szekciónkban azt kívánjuk összefoglalni, hogy digitális versenyelőnyt nyújtó megkülönböztető jegyek mentén hol tartunk az államigazgatás és az állami nagyvállatok digitális transzformációjával.

Digitális Város - Közlekedés szekció

A városok „okossá” alakulása, alakítása alapvető, a lakosok számára is érzékelhető infrastrukturális változásokkal jár. Javul az életminőség, bővülnek és fejlődnek az igénybe vehető szolgáltatások.
Ez az alapgondolat áll a digitális városi fejlesztések hátterében, és a digitális város/közlekedés szekciónk is az ezekkel összefüggő kérdéseket veszi górcső alá.
 

Egészségügy szekció

Az idei év fontos mérföldkő a magyar egészségügy életében. Az elmúlt napokban, hetekben, hónapokban komoly paradigmaváltás és transzformáció zajlott – és zajlik még ma is. Az Egészségügy szekció azt kívánja bemutatni, hogy a jelenlegi helyzetből hová juthatunk majd el a technikai vívmányok alkalmazásával, az egészségügy digitalizálásával, rövid és középhosszú távon az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT), illetve az új generációs kórház-informatikai (HIS) rendszerek bevezetésével, az ezek által megnyíló lehetőségek kiaknázásával. 
 

Innováció szekció

A jelenlegi gazdasági környezetben csak a változás és annak egyre gyorsuló üteme az állandó. A változások proaktív kezelésére a vállalati működés minden területére kiterjedő innováció adhat megoldást. Erre viszont csak akkor leszünk képesek, ha némiképp előre látjuk a jövőt, ha tudjuk, hogy milyen jövőbeni trendek fogják meghatározni az innovációs tevékenységet.
Innováció szekciónk előadásaiban ebbe a jövőbe engedünk bepillantást. Kiderül, mit hozhat el az 5G mobiltechnológia a B2B-szektor digitális átalakulását tekintve, illetve megmutatjuk, hogyan támogathatja a nagyvállalati innovációt egy Open Innovation Lab.
 

IT Biztonság szekció

A biztonság a kibertérben egy olyan megkerülhetetlen tényező, amely stabilitást, megbízhatóságot, nyugalmat ad az informatikai eszközök használóinak. 2020-ra már akár a 100 milliárdot is elérheti a kibertérben működő eszközök száma, és több zettabyte-ra emelkedik majd az éves adatforgalom. Egy ilyen környezetben csak azok a szervezetek tudnak hatékonyak maradni, amelyek dinamikus, megbízható védelmi rendszerekkel rendelkeznek, és képesek akár percekben mérhető válaszlépéseket adni a kibertámadásokra. Szekciónkban azokra a kérdésekre próbálunk válaszokat keresni, amelyek a jövő kiberbiztonságát érintik.
 

Kereskedelem és média szekció

Alapvető elképzelésünk, hogy a szekcióban be tudjuk mutatni a kiskereskedelmet és médiát érintő Smart megoldásainkat. Fontos alapvetésünk a tavalyi koncepcióhoz képest, hogy idén a média területnek is szeretnénk megmutatni magunkat, így a tisztán retail megközelítéshez képest szélesül a fókuszunk. 

Pénzintézetek szekció

Jelentősen megváltozott az elmúlt időszakban a bankok hozzáállása a fintech és insurtech cégekhez. A legtöbben keresik az együttműködési lehetőségeket, illetve, hogy hogyan tudnak a kiváló digitális UX mögé üzleti modellt is építeni. Szekciónkban a McKinsey Key Note-ja után három inkubációs lab világát és tapasztalatait mutatjuk be Önöknek. Az izgalmas fintech fejlődés mellett a GDPR-megfelelés és az azonnali fizetési rendszerek kérdéskörét is megvitatjuk szakértő előadóinkkal.